ˮSektörler Farklı, Tercihler Aynı ETSOˮ

Covid-19 Tedbir ve Destekleri


Kamu Bankaları ve Özel Bankalar Müşterilerine Destek Paketlerini Devreye Aldı

Türk Eximbank, Virüs Salgını Sürecinden İhracatçıların En Az Etkilenmesi İçin Destek Paketi Devreye Aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Koronavirüsün Olası Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan Tedbirlere İlişkin Basın Duyurusu ve Banka Tarafından Alınan Önlemler

Türkiye Bankalar Birliği Tarafından Bankalara Yönelik Tavsiye Kararı

Üç Kamu Bankasından "İşe Devam Kredi Desteği’’

Kovid-19 Önlemlerinde KOBİ’lere Yönelik KOSGEB Tarafından 3’lü Koruma Paketi

Çek Kanununda Değişiklik

Çek Ödeme Destek Kredisi ve Kredi Desteği

5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun'da da değişikliğe gidilmiştir

Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Gümrük Vergileri Kaldırılan Ürünler

Konaklama Tesislerine Erken Rezervasyon Avansları Geri Ödeme Finansmanı

Kısa Çalışma Ödeneği 23 Mart 2020 itibariyle Devreye Girmiştir…

İş Kanunu’nda Düzenlenen Telafi Çalışmasında Yeni Düzenleme Yapılmıştır

Kovid-19 salgınının ticari hayat üzerindeki etkilerinin en az düzeyde hissedilmesi için T.C. Ticaret Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda tüm oda ve borsaların yıllık aidatları Ekim 2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu - Sektörünüzün mucbir sebep durum sorgusunu buradan yapabilirsiniz

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamı Genişletilmiştir

Katılım bankaları 'Ekonomiye Destek Paketi'ne katıldı.

Türk Eximbank Sevk Öncesi İhracat Kredisi (Söik) Vade Uzatımı Duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)’nin Koronavirüsün Olası Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Aldığı İlave Tedbirler 

KOSGEB Alacaklarının Ertelenmesi

 

Kovid-19 Salgınının Etkilerini Azaltmak İçin Sayın Cumhurbaşkanımızca Açıklanan Tedbirler

KOSGEB Aracılığıyla Dezenfektan, Koruyucu Elbise, Koruyucu Gözlük, Maske, Eldiven Gibi Ürünlerin Yerli Üretime Destek

Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Yargı Alanındaki Süreler Virüs Salgını Sebebiyle Geçici Olarak Durdurulmuştur

E-Haciz Uygulaması Hakkında

Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru

Sigorta Acenteleri Statik IP Kullanımı Hakkında

Etil Alkol,  Kolonya, Dezenfektan, Hidrojen Peroksit, Yalnız Meltblown Kumaş Ürünlerin İhracına İlişkin Yeni Tebliğ

İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Marketlerle İlgili Ek Genelge

Otopark Yönetmeliği Ertelendi

Kira Bedelinin Alınmaması

Sınır Geçişlerindeki Önlemler

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Düzenlemeler

Fırında Ekmek Satışına Ambalaj Şartı Getirilmesi

Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği

Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbir

Kapasite Raporları Hakkında Düzenleme

"TÜBİTAK'a Verilmesi Gereken Tüm Proje Raporlarının Teslim Tarihleri 3 Aya Kadar Ertelenmiş, Çağrılara Başvuru Süreleri De Uzatılmıştır.

Yatırım Teşviklerinden Yararlananlar, Bu Döneme İlişkin Banka Ödemelerini Ötelediğinde Faiz veya Kar Payı Desteğinden Aynen Faydalanabilecektir.

Genel Kurul Toplantı Çağrılarının İptaline İlişkin Duyuru

Kamu Arazisi Üzerinde Bulunan Otellerin Devlete Yapacakları Kira Ödemesi ve Bazı Diğer Ödemelerin 6 Ay Ertelenmesi

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a eklenen geçici madde uyarınca 1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek işyeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacaktır.

MYK Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Teşvik Süresi 2 Yıl Daha Uzatıldı

Solunum Cihazlarının İhracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan Ön İzin Alınması Şartı

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 30.03.2020 Tarihli Genel Kurulunda Almış Olduğu Ek Tedbirler

Yaş Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Satışına Yönelik Alınan Tedbirler Hakkında Bilgilendirme

Koronavirüs Nedeniyle Türk Hava Yolları Sadece Büyükşehirlere Sefer Düzenleyecek

Koronavirüs Tebdirleri Kapsamında Şehirlerarası Otobüs Yolcu Taşımacılığı İle İlgili Ek Genelge

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vadenin sınırlayıcı olmayacağını bildirdi.

A.TR Dolaşım Belgesi Yanında Menşe Şahadetnamesinin Talep Edilmesi Hakkında

Muayenesi Biten Taşıtların Yetki Belgesinden Düşümlerinin Ertelenmesi

Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Marketlerle İlgili Ek Genelge

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruya İlişkin Sürelerin Durdurulması Hakkında

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlara 3 ay maaş desteği verilecektir.

Mevsimlik tarım işçilerinin salgın hastalığa karşı barınma ve çalışma koşullarının sürekli olarak kontrol edilmesi, tarım arazilerine ulaşım koşullarının iyileştirilmesi ve tarım ürünlerinin pazara ulaşımını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Banka şubelerinin kredi uygulamalarından kaynaklı sorunların iletilmesi için BDDK nezdinde şikayet hattı oluşturulmuştur.

Tarım Kredi Kooperatifleri’ne Nisan ve Mayıs’ta ödenmesi gereken krediler, faizsiz olarak 2 ay süreyle ertelenmiştir.

Hazineye ait tarım arazisini kiralayan çiftçilerin Nisan, Mayıs ve Haziran kira ödemeleri 6 ay süreyle ertelenmiştir.

Turizm Tesisleri Tahsilatları Erteleme Duyurusu

Servis Araçları Hakkında Duyuru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tıbbi malzeme sağlayan firmaların yıllık aidat ödemelerini yapamamaları durumunda barkodlarının pasife alınması uygulamasının 1 Temmuz’a kadar durdurulduğunu açıklamıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon ölçümlerini ertelediklerini söylemiştir. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımız, yasak kararı kaldırıldıktan  sonraki 45 gün içinde araçlarının emisyonunu ölçtürebileceklerdir.

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı Başvuruya Açıldı

“Koronavirüs Tebdirleri Kapsamında Şehirlerarası Otobüs Yolcu Taşımacılığı İle İlgili Ek Genelge” İle İlgili Duyuru

Yeni Koronavirüs Salgını Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin İşyerlerinde Aldıracağı Tedbirler

Araç Muayenelerine Yönelik Uygulanacak İstisna Hakkında

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, tapu işlemlerinin Web Tapu üzerinden de yapılması

Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde ticaretin kolaylaştırılması, işlemlerin daha hızlı ve elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla uygulamada fayda sağlayacak değişikliklere gitmiştir.

Pazar yerlerine kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için belirlenen yerler haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç gereçle kapatılarak, kontrolsüz giriş çıkışlar engellenecektir.

Coronavirüs Vakalarında İşveren Yükümlülükleri

İl İdare Kurulu Vali Ayyıldız Başkanlığında Toplandı

Onaylanmış Kişi Statü Belgelerinin Yenilenmesi

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında

COVİD-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi Konulu 2020/5 Sayılı Genelge Hakkında

Tıbbi Tanı Kiti İthalatı

Koronavirüs Tedbirleri/Mevsimlik Tarım İşçileri İle İlgili Duyuru

İşyerlerinde Koronavirüre (Covid-19) Karşı Alınması Gereken Önlemler

Sağlık Raporu ve Reçete Açıklaması

Destek Yönetim Sistemi (DYS)

Kosgeb Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

SGK'ya Tıbbi Malzeme Sağlayan Firmaların Aidat Ödemeleri Ertelenmesi Hakkında Duyuru

2020/7 Sayılı Genelge - Elektronik Sigara ve Benzeri Eşyanın Yolcu Beraberi Girişi ve Transiti

Ticaret Sicili Müdürlüğü Hizmetlerinde E-İmzalı Belge Dönemi Başlıyor...

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

18-20 Yaş Arasında Çalışan Gençlerin Yanında Bulundurması Gereken Belgeler

T.C. İçişleri Bakanlığı Tarafından Yayınlanan 18-20 Yaş Arasında Çalışan Gençlerle İlgili Ek Genelge

İçişleri Bakanlığı’nın Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri Ve Yaş Sınırlamasına İlişkin Duyurusu

Sermaye Şirketlerinin Özkaynaklarını Koruması ve Genel Kurul Toplantıları Hakkında

Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme Ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Menşe Şahadetnamesi ve Form.A Belgeleri Hk.

Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi'nin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

Tüm Sağlık Kuruluşlarına Girişlerde Vatandaşların Tıbbi (Cerrahi) Maske Takma Zorunluluğu Geldi

T.C. İçişleri Bakanlığı 03/04/2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgesi Seyahat İzin Belgesi Hakkında

Gümrük ve Gümrük Müşavir Yardımcıları İçin Şehirler Arası Görev Amaçlı Seyahat İzin Belgesi Başvuru Formu

Odamız Tarafından Verilecek Seyahat İzin Belgesi

"Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi"

Tüketici Hakem Heyetleri Toplantıları ve Bazı Süreler Durdurulmuştur

T.C. İçişleri Bakanlığı Sokağa Çıkma Yasağı Duyurusu

Şehirlerarası Görev Belgeleri ve Gümrük Müşavirleri Seyahat İzin Belgeleri Hakkında

BDDK’nın Swap İşlemlerine Yönelik Aldığı Tedbirler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Gemilerle Temas Kurulmamasına İlişkin Genelge

Odamız Tarafından Verilen Online Görev Belgesi Hakkında Yeni Uygulama Duyurusu

Şantiyelerde Alınacak Koronavirüs Tedbirleri Belirlendi

 

Korona Virüsüne Karşı Oda Hizmet Binalarımızda Alınan Önlemler

ETSO

Erzin İlçemizde kayıtlı üyesi ile ticaret ve sanayi alanında meslek kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.

ETSO HAKKINDA...

ETSO İletişim

Tel:  0 (326) 681 42 83

Mail:  erzintso@tobb.org.tr

Fax:  0 (326) 681 42 83

Görüşleriniz Önemli

Erzin Ticaret ve Sanayi Odası olarak görüş ve önerileriniz bizim için önemli, her türlü şikayet ve önerinizi bize ulaştırabilirsiniz...

Tüm Hakları Saklıdır © Erzin Ticaret ve Sanayi Odası Powered By ©YSF