İHALE İLANI
HATAY ERZİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Hatay Erzin OSB'ye ait aşağıda tabloda belirtilen parseller OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri ile Müteşebbis Heyet'in belirlemiş olduğu arsa tahsis ve satış prensiplerine göre ve Hatay Erzin OSB’nin kuruluş protokolünde belirlenen sektör grubu olan “Karma OSB” ne uygun faaliyet gösteren "Üretim ve İmalat yapmak şartı ile sanayi faaliyetlerinde kullanılmak üzere avans olarak 60 TL/m2" belirlenen muhammen bedel ile açık artırma usulü ile ihale edilmek suretiyle katılımcılara tahsis edilecektir.

İhale 06.04.2020 Pazartesi günü saat 13:30'da Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:17 Antakya/Hatay adresinde bulunan Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Çok Amaçlı Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale için istenilen evrakların olduğu zarf en geç 06.04.2020 Pazartesi günü saat 13:30'da kadar aynı adreste bulunan Erzin Organize Sanayi Bölgesi yetkili birimine teslim edilecektir.