ˮSektörler Farklı, Tercihler Aynı ETSOˮ

İletişim Bilgileri / Yazı İşleri ve Kararlar


Görevler:
Oda’ya gelen ve Oda’dan gönderilen bütün evrakların, kayıtlarını yaparak, ilgili servis amirliklerine iletir ve cevap verilen evrakların dağıtım, postalama ve dosyalama işlemlerini yapar.
Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komitesi Toplantılarının duyurulması, organizasyonu, toplantı kararlarının yazılı hale getirilmesi, imzalattırılması, alınan kararların ilgililere bildirilmesi ve takibinin yapılmasını sağlar.
Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun hazırlanması.
Oda ile ilgili postalama işlemlerinin yerine getirilmesi.
Oda Organ seçimlerinin, ilgili makamlarla yazışma işlemlerinin yerine getirilmesi.
TOBB Genel Kurulu ile diğer yurtiçi, yurtdışı toplantılara katılacak heyetlerin ulaşım ve konaklama işlemlerinin yapılması.
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında gelen soruların yanıtlanması

ETSO

Erzin İlçemizde kayıtlı üyesi ile ticaret ve sanayi alanında meslek kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.

ETSO HAKKINDA...

ETSO İletişim

Tel:  0 (326) 681 42 83

Mail:  erzintso@tobb.org.tr

Fax:  0 (326) 681 42 83

Görüşleriniz Önemli

Erzin Ticaret ve Sanayi Odası olarak görüş ve önerileriniz bizim için önemli, her türlü şikayet ve önerinizi bize ulaştırabilirsiniz...

Tüm Hakları Saklıdır © Erzin Ticaret ve Sanayi Odası Powered By ©YSF